Changelog

Follow up on the latest improvements and updates.

RSS

Aan boekingstemplates zijn in combinatie met de conditie 'Artikelnummer' extra opties toegevoegd om het matchen op artikelnummers te vereenvoudigen. Via onderstaand voorbeeld kan bijvoorbeeld een reeks ingegeven worden:
image
De goedkeurregel is uitgebreid met de conditie 'Boekingswijze'. Door deze conditie te gebruiken kan bijvoorbeeld een boeking automatisch verwerkt worden, wanneer een boekingstemplate is toegepast.
image
De grootboekrekening welke in Exact Online Bouw ingesteld is bij 'Administratie koppelen' wordt overgenomen in Zenvoices. Wanneer bij de relatie in Zenvoices een grootboekrekening is ingesteld, dan zal deze behouden blijven.
De te gebruiken relatiecode reeks voor nieuwe debiteuren en crediteuren is instelbaar gemaakt in de administratie instellingen. Wanneer naast Zenvoices andere software gebruikt wordt welke ook relaties aanmaakt in het boekhoudpakket, kan hiermee voorkomen worden dat relaties overschreven worden.
Raadpleeg dit artikel uit ons helpcentrum voor meer informatie. Deze administratie instelling kan ook in bulk voor meerdere administraties tegelijk gewijzigd worden.
We hebben de look & feel van Zenvoices een mooie upgrade gegeven. Op al onze kanalen kom je deze tegen, zo ook op de Zenvoices portal en in de mobiele app. Aan de werking en functionaliteiten is niets veranderd. Je kunt dus door blijven werken zoals je gewend bent.
We hebben een automatische btw-nummer controle toegevoegd. Het btw-nummer van een ingelezen factuur wordt hiermee gecontroleerd met het btw-nummer van de bijbehorende relatie. Als het btw-nummer niet overeenkomt, dan wordt een waarschuwing weergegeven.
image
Deze controle kan bij bestaande dagboeken en relaties in bulkactie ingeschakeld worden. Bij het toevoegen van nieuwe dagboeken en relaties wordt dit standaard ingeschakeld.
Raadpleeg het helpcentrum voor meer informatie.
Voor Exact Online Bouw administraties en voor administraties waar via Multi ERP uit een extern ERP pakket verplichtingen via API worden aangeleverd, is het mogelijk gemaakt om in de boekingsregel aan te geven of de verplichting afgehandeld dient te worden of niet.
image
De stamgegevens van de administratie kunnen gebruikt worden om automatisering toe te passen. Deze stamgegevens van de administratie zijn te raadplegen via Beheer/Omgeving/Administraties. Door deze toevoeging bij de automatisering condities kan de Bestemming toewijsregel op omgevingsniveau ingesteld worden voor Verkoopdagboek toewijzing.
image
Nadat documenten bij Uploaden & inlezen gesplitst zijn, zal onder andere de bestemming van elk individueel document bepaald worden op basis van automatiseringsregels. Op deze manier kunnen bulk documenten waarin verschillende soorten bestanden zijn aangeleverd, zoals inkoopfacturen, verkoopfacturen en documenten waar Document management categorieën voor zijn ingesteld, automatisch de juiste bestemming toegewezen krijgen.
Vink 'Automatiseringsregels uitvoeren na splitsen' aan in het scherm nadat je op 'Splitsen & rangschikken' hebt geklikt om automatisering uit te voeren:
image
Bij diverse automatiseringsregels is het mogelijk gemaakt om automatiseringsregels
niet uit te voeren
voor relaties met een relatietag. Op deze manier zou bijvoorbeeld 'Uitvoeren voor alle relaties' aangevinkt kunnen worden met de toevoeging 'Behalve' en vervolgens een selectie van tags welke aan relaties gekoppeld zijn. Zo worden relaties met deze tag uitgesloten van deze automatiseringsregel.
image
Load More