Changelog

Follow up on the latest improvements and updates.

RSS

In boekingstemplates is een optie toegevoegd om regels met dezelfde omschrijvingen en dimensies samen te voegen.
Deze boekingswijze is verbeterd. Voorheen werden alleen de gebruikte btw-percentages uit laatste boeking geraadpleegd om een boekingsvoorstel te genereren. Er kan nu een match gemaakt worden op een btw-percentage van een boeking verder in het verleden.
Voorbeeld:
Wanneer een boeking met zowel 0%, 9% en 21% btw verwerkt wordt en in de laatste boeking alleen 0% btw en 9% btw opgenomen is, zal de software het archief doorzoeken en een boekingsvoorstel genereren op basis van de laatste boeking in het verleden waar wel 21% btw op gefactureerd werd.
Boekingswijze 'Laatste boeking' is hernoemd naar 'Laatste boeking - btw-herkenning'.
In het boekingsscherm is een zoekoptie toegevoegd om boekingsregels te doorzoeken.
Op basis van gebruikersfeedback hebben we de knop om tijdens autorisatie afgekeurde boekingen te verplaatsen naar het archief hernoemd van 'Afhandelen' naar 'Archiveren'
In het boekingsscherm van Premium administraties wordt alleen nog een waarschuwing getoond voor herkenningsscores onder 90 % (voorheen onder 95 %). Ook worden herkenningsscores groter of gelijk aan 90 % vanaf nu als groen weergegeven (voorheen groter of gelijk aan 95 %).
Het is mogelijk geworden om grootboekrekeningen te wijzigen in boekingsregels van multi ERP inkoopfacturen.
Bij Beheer / Omgeving / Gebruikers en Beheer / Omgeving / Administraties hebben we de mogelijkheid toegevoegd om een administratietoegangsrapport te genereren. Dit is een Excel rapport dat van alle gebruikers in de omgeving de toegankelijke administraties toont.
Bij Beheer / Omgeving / Gebruikers en Beheer / Omgeving / Administraties hebben we de mogelijkheid toegevoegd om een gebruikersrechtenrapport te genereren. Dit is een Excel rapport dat van alle gebruikers in de omgeving de toegewezen gebruikersrechten toont.
Gebruikers die genoemd worden in een opmerking van een boeking krijgen vanaf nu toegang tot de betreffende boeking. Dit houdt in dat ze de boeking kunnen weergeven en terugvinden in hun archief.
Wanneer een genoemde gebruiker nog geen toegang heeft tot de boeking, dan wordt in de web portal een waarschuwing weergegeven bij het plaatsen van de opmerking:
De toegang van een gebruiker kan ingetrokken worden door de opmerkingen waarin hij/zij genoemd is te verwijderen.
Let op dat de gebruikers die genoemd kunnen worden in opmerkingen niet gewijzigd zijn door deze wijziging. Deze wijziging heeft betrekking op autorisatoren die alleen rechten hebben te autoriseren en geautoriseerde boekingen te raadplegen.
Load More