Instelling toegevoegd voor een kostenplaats en kostendrager bij betalingskortingen
new
Per administratie kan naast de voorkeur grootboekrekening een kostenplaats en/of kostendrager ingesteld worden voor automatische verwerking van de betalingskorting op de juiste kostenplaats en -drager
Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.