In het document management archief hebben we bulkacties toegevoegd voor het verplaatsen en verwijderen van documenten:
image